Termeni și condiții:

Garanție:

 • Această garanție este oferită de RomSmart.ro pentru produsele achiziționate de la noi.
 • Perioada de garanție începe de la data achiziției și este specificată pe certificatul de garanție sau pe factura de achiziție.
 • Garanția acoperă defectele de fabricație și problemele tehnice care apar în timpul utilizării normale a produsului.
 • Compania își rezervă dreptul de a decide, la discreția sa, între reparație, înlocuirea sau rambursarea produsului în cazul unor defecțiuni acoperite de garanție.

Revendicarea garanției:

 • Pentru a beneficia de serviciile de garanție, cumpărătorul trebuie să prezinte certificatul de garanție și factura de achiziție.
 • Compania poate solicita dovezi suplimentare pentru a evalua revendicarea de garanție.
 • Cumpărătorul trebuie să contacteze departamentul de service al Companiei pentru a declara defecțiunea și a obține instrucțiuni specifice privind procedura de revendicare a garanției.
 • Compania își rezervă dreptul de a solicita transportul produsului la un centru de service autorizat pentru diagnosticare și reparare.

Excluderi și restricții:

 • Garanția nu acoperă defecțiunile sau daunele cauzate de utilizarea inadecvată, abuzul, neglijența, accidentele, intervențiile neautorizate, instalarea sau utilizarea incorectă a produsului conform instrucțiunilor de utilizare furnizate.
 • Garanția nu se aplică în cazul deteriorărilor cosmetice minore, cum ar fi zgârieturi sau urme normale de utilizare.
 • Orice modificare adusă produsului fără aprobarea prealabilă scrisă a Companiei va anula garanția.

Limitarea răspunderii:

 • Compania nu va fi responsabilă pentru orice daune indirecte, consecințiale sau incidentale cauzate de defectele produsului sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de utilizare a acestuia.
 • Răspunderea totală a Companiei, în cazul în care aceasta este implicată, se limitează la prețul de achiziție plătit de cumpărător pentru produsul respectiv.

Alte dispoziții:

 • Certificatul de garanție este emis în conformitate cu termenii și condițiile prezentate aici și nu afectează drepturile legale ale cumpărătorului.
 • Orice modificare sau derogare de la acești termeni și condiții trebuie să fie înscrisă în mod explicit și să fie agreată în scris de către ambele părți.